fundacja rodzinna

Księgowość w fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna

Fundacje rodzinne są nowym, ale  coraz bardziej popularnym metodą zarządzania majątkiem rodziny. Jest to jednocześnie sposobem dziedziczeniem wartości przez kolejne pokolenia. Księgowość w fundacji rodzinnej jest jednym z najważniejszych elementów jest prawidłowego funkcjonowania. Jak w przypadku każdej osoby prawnej fundacja rodzinna jest płatnikiem podatku CIT, a także w niektórych przypadkach płatnikiem zaliczki na PIT. Fundacja ma także obowiązek prowadzić pełną księgowość (księgi rachunkowe).

Księgowość fundacji rodzinnej prowadzącej działalność gospodarczą

Fundacja rodzinna jest nowym podmiotem w polskim systemie prawnym. Możliwość utworzenia takiego podmiotu ma  na celu wspomóc firmy rodzinne  i uregulować prawną stronę  procesów sukcesyjnych.

Fundacja służy przede wszystkim do gromadzenia rodzinnego majątku i zabezpieczenia go. Sama fundacja rodzinna nie ma na celu prowadzenia działalności gospodarczej, jednak tylko w ograniczonym zakresie wskazanym w ustawie.

Podatki fundacji rodzinnej

Księgowość fundacji rodzinnej powinna  uwzględniać również aspekty podatkowe. Tego typu podmioty są z reguły zwolnione z obowiązku zapłaty podatku dochodowego w toku bieżącej działalności. Obowiązek zapłaty podatku od osób prawnych (stawka 15%) powstaje tylko w chwili transferu środków do  beneficjentów fundacji.

Mogą jednak wystąpić inne sytuacje obowiązku zapłaty CIT, co powinna uwzględniać ewidencja księgowa Fundacji.

Fundacyjny plan kont powinien uwzględniać właściwe konta analityczne do ewidencjonowania regularnej działalności fundacji, w szczególności w przypadku realizacji  świadczeń dla beneficjentów fundacji rodzinnej. W takich sytuacja fundacja jest zarówno podatnikiem  na gruncie podatku CIT, jak i pełni rolę płatnika podatku PIT.

Wszystkie te aspekty powinny być uwzględnione w polityce rachunkowości i planie kont fundacji rodzinnej.

Więcej o fundacji rodzinnej.