Na podstawie obowiązujących przepisów, składka zdrowotna ZUS w 2023 roku wynosi 9% i jest pobierana od podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Podstawa ta obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, zarówno podlegające opodatkowaniu jak i nieopodatkowane.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, podstawą wymiaru składki zdrowotnej jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, czyli tzw. podstawa składkowa. Natomiast dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, podstawą jest wynagrodzenie, czyli suma wszystkich składników wynagrodzenia, takich jak stała pensja, premie, dodatki, etc.

Warto jednak pamiętać, że stawki i przepisy dotyczące składek zdrowotnych mogą ulec zmianie w kolejnych latach, więc zawsze warto sprawdzić aktualne informacje na stronach ZUS lub skonsultować się z odpowiednimi służbami.