KONTAKT

Abrigo sp. z o.o.

ul. Biskupa M. Fulmana 1/49, 20-492 Lublin

Telefon: 733 842 872 Email: biuro@abrigo.com.pl

Abrigo sp. z o.o., ul. Biskupa M. Fulmana 1/49, 20-492 Lublin, KRS 0000515464, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy – KRS, NIP 9462648786, REGON 061690017, Kapitał zakładowy 30 000 zł.Ilość dokumentów do zaksięgowania w miesiącu

All locations