W Polsce składki na fundusz pracy są częścią składek na ubezpieczenia społeczne. W 2023 roku obowiązywały następujące stawki składek na ubezpieczenia społeczne:

  1. Emerytalne: 9,76% (łącznie pracownika i pracodawcy)
  2. Rentowe: 6,50% (łącznie pracownika i pracodawcy)
  3. Chorobowe: 2,45% (łącznie pracownika i pracodawcy)
  4. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% (składka zdrowotna pracownika) + 9% (składka zdrowotna pracodawcy)
  5. Fundusz Pracy: 2,45% (łącznie pracownika i pracodawcy)

Ostateczna suma składek może się różnić w zależności od wielkości dochodu pracownika, ponieważ niektóre składki są naliczane od ograniczonej kwoty (np. składka emerytalna i rentowa) lub od całego dochodu (np. składka zdrowotna).

Należy jednak pamiętać, że te informacje mogą ulec zmianie, a dokładne dane na temat składek na fundusz pracy w danym roku warto sprawdzić na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub skonsultować się bezpośrednio z przedstawicielem ZUS.